Välkommen till Sövde skogsby

– byn för livsnjutare!

Senaste Nytt - 9 sept

Via länken kan du ta del av anteckningar från det senaste styrelsemötet.

Styrelsemöte 29/8 

Med regnet hängande i luften samlades en tapper skara för att hugga i på årets andra arbetshelg i Skogsbyn. Iordningställande vid festplatsen, röjning av sly och städning av våra sopstationer genomfördes under några timmar av flitiga bybor. Som avslut bjöds på välgrillad korv :)

Stort tack till alla som deltog! 

Här kan du ta del av fler bilder.

Galleri: Bilder från aktiviteter

Via länken nedan kan du ta del av 2020 års aktiviteter.

Hoppas att så många som möjligt vill och har möjlighet att delta i dessa evenemang! 

Aktiviteter 2020

Styrelsen har en ambition att på ett bättre sätt nå ut med information om aktiviteter, möten etc. Vi tror att E-post kan vara ett bra komplement till anslagstavlan, hemsidan och utskick via post. Därmed önskar vi få in E-postadresser till så många hushåll som möjligt. Adresserna kommer inte att spridas utanför Skogsbyns förening.

Meddela  gärna din E-postadress till medlemsansvaig christer@sovdeskogsby.se

 

 

WI FI

på och vid festplatsen

Namn: Skogsbyn

Lösenord: Skogsbyn

man