Här kan du ta del av några bilder från midsommarförberedelser 2020