Avseende lukt från ledningsnätet i Sövde Skogsby.

Brev från Tekniska Förvaltningen i Sjöbo Kommun, skickat till ordförande den 13 april 2018:

När det uppkommer problem i ledningsnätet, såsom det gjort i Sövde skogsby, diskuterar vi på VA-enheten vad orsakerna kan vara och vad vi ska kunna göra för att komma tillrätta med problemet.

Från det att de första klagomålen kom in har vi försökt med olika metoder att komma tillrätta med problemet, se nedan. Efter varje åtgärd vi gjort hoppas vi ju att problemet i och med åtgärden ska vara löst, vilket ju tyvärr inte skett. Att det dragit ut på tiden beror på att efter varje åtgärd vi gjort, tar det ett tag innan vi kan säga om åtgärden gjort effekt eller inte. Oftast märker man effekten av en åtgärd först efter ett litet tag.

Jag har gjort en sammanställning av de åtgärder som genomförts i Sövde Skogsby. (Det nya ledningsnätet och pumpstationerna driftsattes sept 2016.:

 • Sommaren 2017 var det en del avloppsstopp i Sövde skogsby. Pga detta trodde vi att det kunde finnas fler problem med anhopningar av avfall i ledningsnäten och att lukten kunde komma från gammalt avloppsvatten från ledningsnäten. Därför grävdes alla avloppsbrunnar fram och vi lät spola igenom hela avloppsledningsnätet i skogsbyn. Vi passade även på att filma ledningarna för att upptäcka brister i ledningsnätet.
 • Hela huvudledningen mellan pumpstationen i Blentarp och pumpstationen i Sövde har spolats ren och ”pluggats”. (Att plugga är en metod som skrapar rena tryckledningar från insidan).
 • Vi såg över luftningen i pumpstationen; vi provade att både vända på luftflödet in/ut ur pumpstationen och att ändra själva hastigheten på luftflödet.
 • I pumpstationen ska ett kolfilter rena luftflödet ut från pumpstationen från doft. Vi har testat effekten av detta kolfilter och för säkerhets skull bytt ut det, trots att det är relativt nytt.
 • Vi har undersökt ledningarna som kommer från Karups samfällighet och upptäckt att det är mycket svavelväte (som ger upphov till den obehagliga doften) i vattnet från dem. Då det inte är kommunens ledningar kan vi inte byta ut dem, men vi har ändå installerat ett annat lock på en av brunnarna så att avloppsdoften ska vädras ur innan avloppsvattnet kommer in i skogsbyn.
 • Vi har gjort kontrollberäkningar på uppehållstider i ledningsnätet. Långa uppehållstider kan ge luktproblem. Beräkningarna visar inte på några uppenbara risksträckor.
 • Vi har hyrt in utrustning och mätt svavelvätehalterna på 7 olika ställen för att ringa in var doften kommer från. Det gav tyvärr inte heller något entydligt svar.
 • Vi har satt in en backventil i ledningen på Björkvägen, vilket enligt de boende där verkar ha gett god effekt.
 • Det har förts samtal med andra kommuner som haft liknande problem för att höra hur de löst problemet.
 • Det har förts många samtal med olika odörbekämpande företag. Vi har bland annat diskuterat lösningar som att bygga luftningsstolpar, bekämpa odören kemiskt, införande av barkfilter och biologisk metod med bakterier.
 • Vi har nu påbörjat en för oss ny metod som ska ta bort lukten helt. Jag bifogar ett informationsblad som vi tagit fram angående metoden. Det är en biologisk metod med bakterier och det tar ca 1½ månad att bygga upp en ordentlig bakteriekulturen i ledningsnätet. Därför räknar vi med att ni ska få en markant förändring gällande odör-doften i slutet av maj eller början av juni. Om ni önskar veta mer om metoden eller bakterierna så hör av er så kan vi skicka mer information.
 • Vi har full förståelse för att ni anser det tagit lång tid och att det känns som det inte händer någonting och vi beklagar att ni behövt ha problem under så lång tid. Vi hoppas nu att vi har kunnat hitta en lösning på luktproblemet.

Mvh/ VA-enheten genom Pia Fröjd