Avloppsproblematiken Sövde skogsby

 Sjöbo kommun var på festplatsen lördagen den 1 september, för att presentera åtgärder som är gjorda och kommer att göras för att få bort lukten från pumpstationen för avloppsvattnet.

Försök pågår med att föra in bakterier i avloppsledningen från Blentarp/Karup. 

Fungerar inte bakterieförsöket, finns ett kemiskt medel som kan sättas in i avloppet. 

Mekanisk avluftning av ledningen mellan Karup och Sövdeskogsby är ett annat förslag från kommunen, som skall placeras vid cykelbron. Medlemmarna påtalade att detta försök måste utföras omgående. 

Kommunen har placerat ut en barkfälla vid pumpstationen, för att prova om den kan ta lukten från pumpstationen, men detta har fungerat dåligt. 

Förslag kom från medlemmar att flytta ut pumpstationen från området, eftersom dessa alltid luktar. 

Styrelsen och medlemmarna önskar skyndsamt åtgärder från kommunen.  

 

Styrelsen

Ps. Nytt förslag har kommit från VA-enheten på Sjöbo Kommun, vilket betyder att ett försök med en avluftare, vid pumpstation, som sträcker sig mellan 10-14 m upp, skall monteras.