Styrelsen informerar från styrelsemöte 181013

 

Festkommitténs och styrelsens kommande medlemsaktiviteter

Nästa vecka är det packmöte, inför årsmötet den 18/11.

Inköp för glöggträffen beslutas på konstituerande möte, som hålls efter årsmötet den 18/11.

Orkestrar är bokade för 2019, för midsommarafton, midsommardagen, samt grillfesten.

 

Vägarna

Sjöbo Elnät har åtgärdat markarbetena i by 4.

 

Skogen

Önskemål har ställts till styrelsen, om att få fälla friska träd (björk), mellan 15F och 16A. Detta avslogs av styrelsen.

 

Övriga frågor

Kommunen kommer att göra ett försök med en avluftare på 14 m, vid pumpstationen för avloppsvattnet. Detta är ett led i att bli av med avloppsdofterna.

Styrelsen har gett tillstånd till en lantbrukare från Simrishamn, att ha sina får på marken runt groddammen.

Detta är ett led i matbristen som uppstod under sommaren torka.

 

Årsmöte

Årsmöte 2018 kommer att avhållas den 18/11, plats Storkskolan.