Styrelsen informerar från styrelsemöte 180414

Festkommitténs och styrelsens kommande medlemsaktiviteter

 • Aktivitetskalendern är utskickad.
 • Styrelsen gör aktivitetslista för arbetshelgen den 2/6, med extra fokus på ÅN, vilken distribueras omgående i brevlådor och hemsidan.
 • Styrelsen ordnar som vanligt korv, dryck etc. till arbetshelgen.

Ekonomi

 • Försäkringen på sophusen har gått upp, beroende på att ett hus har blivigt tillagt.
 • Försäkringen på mark/fastigheter har minskat.
 • Halvårsrapporten har skickats till revisorerna.
 • Alla medlemmar har betalt avgiften.
 • Nytt konto för förnyelsefonden är öppnat.

Vägarna

 • Vägarna måste repareras och byggas upp, före hyvling och justering utförs.

Skogen

 • Glanshäggen diskuterades igen och styrelsen skall ta kontakt med byalaget, gällande arbetsmetoder på vår mark, där man kan prova avverkning/utrotning.
 • Det finns ingen plan från styrelsen, gällande glanshäggen.
 • Föreningen har fått tillgång till 10 st Japanska körsbärsträd, som är tänkta att planteras längs med Storvägen. Inköp av jord och stöd, för dessa måste göras.
 • Alla träd som står upp, skall alltid styrelsen tillfrågas, om dessa får fällas.
 • Träd som ligger ner, behövs inget beslut från styrelsen, utan trädansvarig kan besluta.
 • Styrelsen beslutade att ordna så att staketet vid groddammen fortsätter förbi gamla reningsverket och skyddar vår mark mot obehörig parkering/intrång med fordon.

Styrelsehuset och festplatsen

 • Diskussion bland medlemmar, har varit gällande vårt öppna WiFi, om detta skapar strålning. Detta har föranlett att medlemmar önskar stänga vårt WiFi under höst/vinter/vår. Styrelsen beslutade att så blir inte utfallet, utan WiFi är öppet året runt.

Hemsidan

 • Styrelsen meddelar att den nya hemsidan är försenad och förhoppningsvis kommer igång i maj månad.
 • Ordningsreglerna skall läggs upp på hemsidan.

Övriga frågor

 • Styrelsens arbetsgrupp för framtagning av underhållsplan, har tagit fram följande grupper:
 • Vägar/bygator (Beläggning).
 • Groddammen (EU-bidrag/tillgänglighet, underhåll/kostnader medlemmar, skyldigheter/möjligheter).
 • Ån (Tomtgränsen var går den, övergång/spång).
 • Skogen (Underhåll/avverkning/nyplantering).
 • Byggnader
 • Planen skall vara klar till nästa årsmöte och presenteras för medlemmarna.
 • Styrelsen kommer att köpa in 5 st nya slingor till festplatsen, samt tillhörande kulörta LED-lampor.
 • Luktproblemet vid nya pumpstationen diskuterades vid mötet och styrelsen gick igenom kommunens handlingsplan.