Styrelsen informerar från styrelsemöte 180519

 

Festkommitténs och styrelsens kommande medlemsaktiviteter

Medlem har skänkt gasolgrill till föreningen.

Styrelsen beslutade att köpa in gasoltub till ovan nämnda grill.

Material är inköpt till arbetshelgen.

 

Skogen

Styrelsen har varit i kontakt med Sövde byalag, gällande glanshägg, men deras förslag och metod är inte aktuell, eftersom personerna inte är anträffbara som skulle utföra det.

Föreningen skall göra ett eget prov, med att avverka en liten del glanshägg och sedan bestryka snittytor med Roundup.

9 st japanska körsbärsträd blev planterade.

Staketet vid gamla reningsverket är klart.

 

Hemsidan

Ordningsreglerna skall läggs upp på hemsidan.

Styrelsen tar fram välkomst blankett, där det bl.a. står att arbetshelgerna tar högst 2 timmar, att man skall meddela medlemsansvarig när man är ny i byn etc.

 

Övriga frågor

Ljusslingor och lampor därtill är inköpta.

Om luktproblemet inte löses snarast, kommer styrelsen kräva att kommunen kommer till oss den 4/8 (grillfesten) kl. 13.00 och förklara för medlemmarna i skogsbyn varför man inte löser problemet.

Styrelsen tar kontakt med kommunen.

 

Årsmöte

Årsmöte 2018 kommer att avhållas den 18/11, plats Storkskolan.

--------

 

Extraordinärt meddelande från styrelsen: 

"Styrelsen utser Göran Sjöstedt(GS) till temporär adjungerad ledamot att agera såsom föreningens VA-ansvarig.  Styrelsen uppdrar, med omedelbar verkan, åt GS att för

föreningens räkning agera ombud gentemot Sjöbo Kommun och dess ansvariga vid VA-enheten. Syftet med detta uppdrag är att komma till avslut med problematiken kring

avloppsdoften vid nya Pumpstationen, som är ett bestående problem och är till stor sanitär olägenhet för föreningens medlemmar och områdets boende.”