Välkommen till Sövde skogsby

– byn för livsnjutare!

Senaste Nytt - 20 februari

Vi utför nu en rensning av sly i området. Tanken är att göra skogen mer trivsam att vistas i. Vid enstaka platser i skogen kommmer det att planteras nya unga plantor som ska öka den biologiska mångfalden. För att spara pengar uppmanar styrelsen våra boende att efter egen förmåga samla ihop grenar och lägga i högar på lämpliga ställen, t.ex. vid vägar, inför den kommande städdagen.

Styrelsen vill på förekommen anledning påminna om att avlägsnande av buskage eller avverkning av träd m.m. INTE är tillåtet utanför den egna fastigheten. 

Via länkar nedan kan du ta del av anteckningar från senaste styrelsemötet.

Styrelsen informerar från styrelsemöte 2021-02-06

Extra städdag skog 20 mars

Kom ihåg att betala medlemsavgiften för kommande år senast 2020-12-31

2500kr till bankgiro 5778-5875

Skriv ditt namn och vilken by du bor i.

 

WI FI

på och vid festplatsen

Namn: Skogsbyn

Lösenord: Skogsbyn

man