Boule vid festplatsen

 

 

Tider för bouleaktiviteter 2021:

 

Vi spelar boule vid festplatsen varje måndag kl 18.00.

Start 1:a måndagen i juni månad t.o.m. sista måndagen i augusti månad.

Vid regn eller dåligt väder ställs spelen in utan varsel.

Övrig tid disponeras banan av det sällskap som först är på plats.

 

VÄLKOMMEN!!