Lukt från avloppet

Här kan du läsa om kommunens pågående arbete med att minimera lukten av svavelväte från pumpstationen.

Information från Sjöbo kommun

Via länken nedan kan du ta del av information från Sjöbo kommun angående testinstallation för att få bort lukt från avloppssystemet.

Musselfilter

Skogen

Vi utför en rensning av sly i området. Tanken är att göra skogen mer trivsam att vistas i. Vid enstaka platser i skogen kommmer det att planteras nya unga plantor som ska öka den biologiska mångfalden.

Under vintern pågick en rensning av sly i Sövdeskogsby då detta inte hade gjorts på många år. Det budgeterades ett stort belopp för att täcka kostnaderna då det är svårt att avgöra hur mycket jobb och tid som krävs.

Vi tog hjälp av Hörby farmartjänst som röjde bort glanshägg och sly (yngre träd) för att hålla tillbaka glanshäggen och att göra skogen gleasare och mer gemytlig att vistas i. Dem gjorde ett fullgott arbete och vi kommer framöver att ta hjälp av dem.För att spara pengar till samfälligheten hade vi en extra städdag för att samla ihop riset. Det var många som ställde upp med detta arbete och en del i byn har även samlat ris löpande på sin fritid vilket är imponerande och uppskattat.

Vi kontaktade olika aktörer för att bli av med rishögsrna. Från stora skogsmaskiner som tyckte det var för smått för dem att hantera till företag som hade en bränsledriven flismaskin där en person skulle mata in gren för gren och flisa ut det i skogen. Vilket styrelsen inte tyckte var hållbart. Den som till slut tog på sig arbetet hade traktor och vagn där fliset samlas på vagnen och som inte tog betalt för detta. Allt verkade lovande.

Dock kom aktören 3 veckor efter utlovad tid och gjorde inte färdigt arbetet vilket resulterade till att högarna låg kvar och att sommaren och grönskan kom vilket försvårade arbetet då högarna blev mindre synliga.

Under hösten skall farmartjänst återigen röja sly i vår skog för att bekämpa glanshäggen samt fortsätta arbetet som dem inte hann med förra gången. När väl högarna är borta skall den tunna sly som blir av buskarna ligga kvar då det blir mindre ris.

Angående parksliden så ska den inte tas bort i alla lägen. Håller man den i schack på en begränsad yta så är det bra. Börjar man gräva i den kan den dyka upp på nya platser där man kan ha svårare att kontrollera den. Vi försöker hålla koll så att beståndet inte ökar.

Information från sjöbo kommuns expert angående parkslide.

Det finns ingen vetenskaplig metod som gör att man får bort växten. Sjöbo kommun klipper
ner parksliden 3-4gånger om året under växtfasen i ett försök att försvaga den. Men metoden är inte helt 100. Experten ansåg att det är en politisk fråga hur man skall gå vidare för att bekämpa invasiva arter då det behövs ekonomiskt stöd i frågan.Det viktiga är att lägga det man klipper i säckar och köra bort detta för att bränna upp det. 

Via länken nedan kan du läsa mer om Parkslide

Information om Parkslide.

Styrelsen vill på förekommen anledning påminna om att avlägsnande av buskage eller avverkning av träd m.m. INTE är tillåtet utanför den egna fastigheten.

Vägarna 

Som ni säkert märkt har vi hyvlat, förstärkt och trumlat Storvägen under våren. Detta är vi tvungna till för att det kör så tung trafik på vägarna och att det körs upp stora hålor.

När vägentreprenörerna besiktigade vägarna, konstaterade de att den tunga trafiken kör ut i kanterna, vilket medför att våra enkla vägar tar skada. Man kunde konstatera att underbyggnaden av vägarna trycks ut i kringliggande mark.

Vi tog då beslut i styrelsen att skydda väggrenen med stolpar (tyvärr finns dessa endast i VIT). Som bonus får vi då även att vägen avsmalnas och att övriga trafikanter troligtvis sänker farten.