Lukt från avloppet

Här kan du läsa om kommunens pågående arbete med att minimera lukten av svavelväte från pumpstationen.

Information från Sjöbo kommun

Via länken nedan kan du ta del av information från Sjöbo kommun angående testinstallation för att få bort lukt från avloppssystemet.

Musselfilter

Skogen

Angående parksliden så ska den inte tas bort i alla lägen. Håller man den i schack på en begränsad yta så är det bra. Börjar man gräva i den kan den dyka upp på nya platser där man kan ha svårare att kontrollera den. Vi försöker hålla koll så att beståndet inte ökar.

Högarna med ris kommer att tas bort torsdag vecka 24 och måndag vecka 25. De högar som tas bort är de som man når med kranbilen. De som ligger inne i skogen får vänta tills det är mindre växtlighet. Det blir så ”nerkört” om man ska in och röja där nu med grävmaskin samt svårt att se alla grenarna. 


Styrelsen upprättade ett avtal som innebar att grenar & sly kostnadsfritt skulle flisas och borttransporteras. Arbetet skulle utföras under de två första veckorna i april. Arbetet är påbörjat men tyvärr finns det fortfarande ett stort antal högar kvar.
Vi har påmint vid flertalet tillfällen att arbetet måste utföras snarast.
Styrelsen tittar nu även på alternativa lösningar inklusive kostnader, allt för att kunna få bort riset så fort som möjligt.

Vi utför en rensning av sly i området. Tanken är att göra skogen mer trivsam att vistas i. Vid enstaka platser i skogen kommmer det att planteras nya unga plantor som ska öka den biologiska mångfalden. För att spara pengar uppmanar styrelsen våra boende att efter egen förmåga samla ihop grenar och lägga i högar på lämpliga ställen, t.ex. vid vägar, inför den kommande städdagen.

Styrelsen vill på förekommen anledning påminna om att avlägsnande av buskage eller avverkning av träd m.m. INTE är tillåtet utanför den egna fastigheten.

Vägarna 

Som ni säkert märkt har vi hyvlat, förstärkt och trumlat Storvägen under våren. Detta är vi tvungna till för att det kör så tung trafik på vägarna och att det körs upp stora hålor.

När vägentreprenörerna besiktigade vägarna, konstaterade de att den tunga trafiken kör ut i kanterna, vilket medför att våra enkla vägar tar skada. Man kunde konstatera att underbyggnaden av vägarna trycks ut i kringliggande mark.

Vi tog då beslut i styrelsen att skydda väggrenen med stolpar (tyvärr finns dessa endast i VIT). Som bonus får vi då även att vägen avsmalnas och att övriga trafikanter troligtvis sänker farten.