Välkommen till Sövde skogsby

– byn för livsnjutare!

Senaste Nytt 12 december

 

Vinnare av Julkorgarna på glöggträffen var:

Anita, by 20A

Magnus, by 3E

 

Uppdaterad lista på styrelsen 2021-2022

 

Via länken kan du ta del av protokollet från årsmötet.

Protokoll från årsmötet 2021-11-21

Kom ihåg att betala in medlemsavgiften senast 2021-12-31.

2500 kr per fastighet. Skriv namn och by i meddelandefältet.

Bankgiro 5778-5875

 

Bilder från årets Glöggträff

 


 

 

Styrelsen informerar från styrelsemöten


Via länken nedan kan du läsa uppdaterad information om vårt arbete med att göra Skogsbyn så trevligt som möjligt

Miljö, skogen och vägarna🌳

 

Höstens arbetshelg är genomförd🍁

Stort tack till alla som kom och hjälpte till!


Arbetshelg 2021

 

 

Synpunkter till styrelsen skickas till: styrelsen@sovdeskogsby.se

Alla mail tages upp på nästkommande styrelsemöte och besvaras alltid.

 

Aktiviteter 2021

Tipsrundan 


Tipsrunda 2021

WI FI

på och vid festplatsen

Namn: Skogsbyn

Lösenord: Skogsbyn

man