Välkommen till Sövde skogsby

– byn för livsnjutare!

Senaste Nytt - 15 juli

Grillfesten inställd

Styrelsen har beslutat ställa in höstens grillkväll utifrån den rådande pandemin. Trots att stora delar av befolkningen har vaccinerats så finns fortfarande en betydande risk för Covid-19 smitta. Styrelsen ser svårigheter att hålla behövligt avstånd vid detta arrangemang. Även om man inom sitt eget sällskap kan hantera avstånd och säkert beteende är det mycket troligt att man hamnar nära någon som man inte vanligtvis träffar och umgås med. Dans är inte att rekommendera under en rådande pandemi. Styrelsen följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och hoppas att vi snart ska ha uppnått "flockimmunitet" i landet så att vi kan återgå till det som rådde innan pandemin.

🍀Sommarens tipsrunda genomfördes i högsommarvärmen och lockade till sig ett 30-tal deltagare. Efter rundan blev det prisutdelning, trevligt umgänge och korvgrillning🍀

Via länken nedan kan du läsa om vårt arbete med att göra Skogsbyn så trevligt som möjligt

Miljö, skogen och vägarna🌳

Här kommer en sammanfattning från vårt senaste styrelsemöte

Styrelsen informerar från styrelsemöte 15 maj

Synpunkter till styrelsen skickas till: styrelsen@sovdeskogsby.se. Alla mail tages upp på nästkommande styrelsemöte och besvaras alltid.

Tag gärna del av inbjudan till och information om kommande arbete med översyn av Skogsbyns ordningsregler. Tag chansen att vara med och påverka!

Ordningsregler Sövde Skogsby

Aktiviteter 2021 

WI FI

på och vid festplatsen

Namn: Skogsbyn

Lösenord: Skogsbyn

man