Välkommen till Sövde skogsby

– byn för livsnjutare!

Senaste Nytt - 17 oktober 

Här hittar du dokument inför årsmötet, varmt välkommen! 

Kallelse till årsmöte 2020 

Verksamhetsberättelse 2020

Ekonomisk uppföljning 2020

Budget 2020-2021

Proposition ordningsregler

Medlemsinformation

Valberedningens förslag

Via länken kan du ta del av anteckningar från det senaste styrelsemötet.

Anteckningar från styrelsemöte 2020-10-10

Styrelsen har en ambition att på ett bättre sätt nå ut med information om aktiviteter, möten etc. Vi tror att E-post kan vara ett bra komplement till anslagstavlan, hemsidan och utskick via post. Därmed önskar vi få in E-postadresser till så många hushåll som möjligt. Adresserna kommer inte att spridas utanför Skogsbyns förening.

Meddela gärna din E-postadress till medlemsansvarig christer@sovdeskogsby.se

 

 

WI FI

på och vid festplatsen

Namn: Skogsbyn

Lösenord: Skogsbyn

man